informace o tržní rovnováze

Tržní Rovnováha

Tržní rovnováha: Klíč k finanční stabilitě?

Definice tržní rovnováhy Tržní rovnováha představuje stav na trhu, kdy se poptávka po určitém zboží nebo službě rovná jeho nabídce. V tomto bodě neexistuje ani nedostatek, ani přebytek daného zboží či služby. Cena, za kterou se zboží prodává a nakupuje, se nazývá rovnovážná cena. Všechny subjekty na trhu, jak...