Od knihtisku k tweetům: fascinující historie tisku v technologické perspektivě.

Historie Tisku

Počátky tisku: Dřevořezba

Dlouho předtím, než se Gutenbergova revoluční technologie knihtisku rozšířila po Evropě, existovala v Číně a později i v Evropě technika nazývaná dřevořezba. Tato technika, datovaná již do 5. století v Číně, umožňovala tisk obrázků a textu z reliéfních desek vyřezaných z dřevěných bloků.

Proces začínal pečlivým vyrytím zrcadlového obrazu textu nebo obrázku do povrchu dřevěného bloku. Vyvýšené linie po vyřezání představovaly finální obraz nebo text. Následně se na tyto vyvýšené plochy nanesla barva a blok se přitiskl na papír nebo látku, čímž se vytvořil otisk.

Dřevořezba se ukázala jako efektivní metoda pro opakovanou reprodukci obrázků a krátkých textů, jako byly hrací karty, náboženské obrázky a letáky. V Evropě se dřevořezba objevila ve 14. století a stala se důležitým předchůdcem knihtisku. Umožnila šíření znalostí a kultury mezi širší vrstvy obyvatelstva a připravila půdu pro Gutenbergovu revoluci v 15. století.

Gutenberg a knihtisk

Johannes Gutenberg sice nevynalezl písmo, papír ani tisk jako takový, ale jeho inovativní přístup k technologii tisku z pohyblivého písma v polovině 15. století znamenal revoluci v šíření informací. Jeho lis, využívající kovová písmena, která bylo možné opakovaně použít, umožnil masovou produkci knih za dostupnější cenu. Do té doby se knihy psaly ručně, což byl zdlouhavý a nákladný proces dostupný jen hrstce privilegovaných. Gutenbergova technologie umožnila vznik tiskařských dílen po celé Evropě a s tím i prudký nárůst počtu tištěných knih.

Tento "Gutenbergův efekt" měl nedozírné následky. Znalosti a myšlenky se šířily mnohem rychleji a do té doby nevídané míře. Vzdělanost se stala dostupnější, což podpořilo rozvoj vědy, umění a kultury. Reformace by bez Gutenbergova vynálezu pravděpodobně neměla takový dopad, jelikož tisk umožnil masové šíření myšlenek Martina Luthera a dalších reformátorů. Gutenbergova technologie tak zásadně ovlivnila běh evropských a světových dějin a položila základy dnešní informační společnosti.

Rozvoj tiskařských lisů

Počátky tisku sahají až do starověké Číny, ale skutečný průlom nastal vynálezem knihtisku s pohyblivými literami v 15. století. Za touto revoluční inovací stál Johannes Gutenberg, který využil lis na víno a vlastní kovovou slitinu k vytvoření opakovaně použitelných liter. Gutenbergova technologie se rychle rozšířila po Evropě a umožnila masovou produkci knih. To vedlo k nebývalé dostupnosti informací a urychlilo rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury.

historie tisku

V průběhu staletí prošly tiskařské lisy řadou inovací. V 19. století se objevily lisy poháněné parou, které dokázaly tisknout mnohem rychleji a efektivněji. Další zlom nastal vynálezem ofsetového tisku, který umožnil tisknout i složité obrázky a fotografie s vysokou kvalitou. Ve 20. století se tisk dále automatizoval a zrychloval díky počítačům a digitálním technologiím.

Dnes existuje široká škála tiskařských technologií, od domácích inkoustových tiskáren až po obří rotačky tisknoucí noviny a časopisy. I přes nástup digitálních médií zůstává tisk důležitou součástí našeho světa a jeho historie je fascinujícím příběhem lidské vynalézavosti a touhy po šíření informací.

Litografie: Tisk z kamene

Litografie, česky také nazývaná kamenotisk, je grafická technika tisku z plochy, která v 19. století způsobila revoluci v oblasti reprodukce obrazu. Vynálezcem litografie byl Alois Senefelder v roce 1796 v Německu. Základem litografie je chemický princip odpuzování vody a mastnoty. Tiskařská forma se připravuje na litografický kámen, speciálně upravený vápenec s dokonale hladkým povrchem. Na kámen se kreslí mastnou litografickou křídou nebo tuší. Povrch kamene se následně chemicky ošetří tak, aby se mastná kresba stala odolnou vůči vodě. Při tisku se kámen navlhčí vodou, která ulpívá pouze na nepokreslených plochách. Poté se na kámen nanese mastná tiskařská barva, která se zachytí pouze na mastné kresbě. Pomocí tiskařského lisu se obraz z kamene přenese na papír. Litografie se stala populární díky své schopnosti reprodukovat jemné detaily a tonální přechody. Umožnila masovou produkci kvalitních reprodukcí uměleckých děl, map, ilustrací a dalších tiskovin. V 19. století se stala dominantní tiskovou technikou pro ilustrace v knihách a časopisech. Rozvoj fotografie a dalších tiskových technik postupně litografii nahradil, ale dodnes je využívána umělci pro svou specifickou estetiku a možnosti.

Ofset: Moderní technika

Ofset je technika tisku, která v 20. století způsobila revoluci v polygrafii. Na rozdíl od starších metod, jako je knihtisk nebo litografie, ofsetový tisk nepřenáší inkoust přímo z tiskové formy na papír. Místo toho se používá princip nepřímého tisku. Obraz se nejprve nanese na tiskovou desku, obvykle vyrobenou z hliníku. Poté se deska navlhčí, čímž se inkoust uchytí pouze na obrazové plochy, zatímco netisknoucí plochy absorbují vodu a odpuzují inkoust. V dalším kroku se obraz z desky přenese na pryžový válec a teprve z něj se otiskne na papír.

Tato metoda má několik výhod. Především umožňuje tisknout vysokou rychlostí a s vynikající kvalitou obrazu. Ofsetový tisk také umožňuje použití široké škály papírů a dalších materiálů. Díky těmto vlastnostem se ofset stal dominantní tiskovou technikou pro knihy, časopisy, noviny, letáky a mnoho dalších tiskovin. I v době digitálního věku si ofsetový tisk udržuje své místo pro velkoobjemové tiskové zakázky, kde je stále nepřekonatelný z hlediska efektivity a ceny.

historie tisku

Digitální revoluce

Digitální revoluce znamenala pro svět tisku doslova zemětřesení. Zatímco po staletí se informace šířily pomalu a pracně prostřednictvím knih a novin tištěných na papíře, nástup počítačů a internetu vše změnil. Elektronické publikování a online zpravodajství se staly novou normou a papírové médium začalo ustupovat do pozadí. Tradiční tiskárny a vydavatelství se musely adaptovat nebo zaniknout. Mnohé noviny a časopisy se přesunuly do online prostředí, kde se potýkají s novými výzvami, jako je monetizace obsahu a boj s dezinformacemi. Digitální revoluce také demokratizovala přístup k informacím. Zatímco dříve bylo publikování výsadou hrstky vydavatelů, dnes může svůj blog či online magazín spustit prakticky kdokoli. To s sebou přináší jak pozitiva, tak negativa. Na jedné straně se otevírá prostor pro nezávislé hlasy a rozmanitější obsah, na straně druhé je obtížnější se v záplavě informací orientovat a rozlišit důvěryhodné zdroje od těch nespolehlivých. Digitální revoluce v oblasti tisku a sdílení informací je stále v plném proudu a je těžké předvídat, kam až povede. Jisté je, že svět médií už nikdy nebude stejný jako před nástupem internetu.

Období Technologie Příklad
Starověk (do 5. století) Razítkování, pečetění Cylindrické pečetě v Mezopotámii
Středověk (5. - 15. století) Dřevořezba, xylografie Gutenbergova bible (15. století)
Novověk (16. - 20. století) Knihtisk, litografie, ofset První noviny (17. století), barevný tisk (19. století)
Současnost (21. století) Digitální tisk, 3D tisk Tisk na vyžádání, personalizovaný tisk

3D tisk: Budoucnost?

3D tisk, technologie, která nám umožňuje tvořit trojrozměrné objekty vrstvu po vrstvě z digitálních modelů, se zdá být budoucností. Ale jak se tato technologie vyvíjela a jak zapadá do dlouhé historie tisku? Od Gutenbergova vynálezu knihtisku v 15. století prošel tisk mnoha proměnami. Od knih a novin k fotografiím a digitálnímu obsahu jsme byli svědky revoluce v tom, jak sdílíme informace a nápady. 3D tisk posouvá tuto revoluci o krok dále tím, že nám umožňuje tvořit nejen ploché obrazy, ale i hmotné objekty. Představte si svět, kde si můžete vytisknout náhradní díl na rozbitou pračku doma, místo abyste museli čekat na dodání. Nebo svět, kde lékaři mohou tisknout personalizované implantáty na míru pro pacienty. To je potenciál 3D tisku.

historie tisku

Přestože je 3D tisk stále v plenkách, jeho dopad na různé obory je již patrný. Od výroby a zdravotnictví po architekturu a umění otevírá 3D tisk dveře inovacím a kreativitě. Stejně jako u každé nové technologie je těžké předvídat, jak přesně 3D tisk ovlivní naši budoucnost. Jedno je však jisté: 3D tisk má potenciál změnit náš svět stejně jako knihtisk před staletími.

Publikováno: 10. 07. 2024

Kategorie: technologie

Autor:

Tagy: historie tisku