Praha 6 bezpečně online 2015

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s městskou částí Praha 6 realizuje intenzivní vzdělávání a preventivní aktivity již od roku 2011. Cílem projektu Praha 6 bezpečně online je systematické snižování kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného dětmi a mládeží a na dětech a mládeži. Projekt je jedinečný tím, že vzdělává postupně všechny skupiny obyvatel Prahy 6: děti, rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, policisty, seniory, a snaží se o propojování odborníků podílejících se na řešení konkrétních případů.  

V roce 2015 jsme pro Prahu 6 připravili tyto aktivity: 

Letní škola bezpečného internetu pro celé pedagogické sbory škol zřizovaných městskou částí Praha 6

V letošním roce usilujeme o proškolení všech pedagogických pracovníků všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6 v oblasti prevence kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a dětmi. V tzv. přípravném srpnovém týdnu proběhlo 10 odborných seminářů pro celé pedagogické sbory deseti základních škol. V průběhu podzimu proběhnou semináře pro pedagogy na zbylých základních školách. Akreditovaný program zvyšuje informovanost celých pedagogických sborů v tématu, jejich odbornou připravenost pro řešení závažných situací spojených s elektronickým násilím mezi žáky a namířeným proti žákům a usnadní jim integraci tématu online bezpečnosti do školního kurikula. Na konci roku tak budou všichni učitelé Prahy 6 vzdělanější v ochraně před riziky spojenými s internetem a základy bezpečného používání a komunikace! 

Seminář pro odborníky pracující s dětmi na území městské části Praha 6 

Srdečně zveme všechny pedagogy, sociální pracovníky a další pomáhající profesionály, vychovatele a další odborníky pracující s dětmi na území městské části Praha 6 na seminář „Novinky v síti aneb co nového v ochraně dětí na internetu“. Seminář navazuje na cyklus specializovaného vzdělávání, které realizujeme na Praze 6 již od roku 2011, mohou se jej ale zúčastnit i ti profesionálové, kteří předchozí semináře neabsolvovali.

Termín semináře s názvem: „Novinky v síti aneb co nového v ochraně dětí na internetu“: 

5. listopadu 2015, 8:30 – 13:00 hodin, Úřad městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6 – Bubeneč

 

Svou účast na semináři prosíme registrujte zde

 

Podvečerní semináře pro rodiče žáků škol Prahy 6 

V roce 2015 se uskuteční 4 podvečerní preventivní semináře pro rodiče zaměřených na bezpečnost dětí v kyberprostoru a při užívání chytrých mobilních telefonů. Semináře provedou rodiče riziky, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci a možnostmi ochrany dětských uživatelů internetu Délka semináře je 2 výukové hodiny. 

 

Termíny podvečerních seminářů Facebook a jiné sítě pro rodiče a příznivce bezpečného internetu: 

  • 2. listopadu 2015, 18:00 – 20:00 hodin, ZŠ Nebušice, Nebušická 369, Praha 6
  • 9. listopadu 2015, 18:00 – 20:00 hodin, ZŠ nám. Svobody, Tychonova 265/8, Praha 6
  • 19. listopadu 2015, 18:00 – 20:00 hodin, ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2, Praha 6
  • 24. listopadu 2015, 18:00 – 20:00 hodin, ZŠ Bílá, Bílá 1784/1, Praha 6 – Dejvice

 

Na semináře není potřeba se registrovat. 

 

Specializované vzdělávání pro zástupce místních policejních složek, které se podílejí na prevenci a řešení rizikových jevů a kriminality spojené s užíváním internetu.

 „Program policejní prevence a řešení kybernetické kriminality“ je určen pro pracovníky policie působící na území městské části Praha 6 a okolí. Program zvýší orientaci pracovníků místních oddělení Policie ČR a městské policie v problematice kybernetické kriminality, online delikvence mladistvých, její prevence a řešení. Účastníci obdrží certifikát o absolvování programu. Program má časovou dotaci 8 výukových hodin. 

 

Lektorem programu je odborník na kybernetickou kriminalitu z řad Policie ČR, Plk. Mgr. Lukáš Habich, vedoucí odboru kanceláře ředitele Vyšší policejní školy MV v Praze. Celkem proběhnou 4 celodenní semináře. 

 

Termíny celodenních seminářů pro pracovníky Policie ČR – místních oddělení na území Prahy 6 a okolí: 

  • 6. října 2015, 8:00 – 16:00 hodin, Bartolomějská 14, Praha 1
  • 7. října 2015, 8:00 – 16:00 hodin, Bartolomějská 14, Praha 1
  • 4. listopadu 2015, 8:00 – 16:00 hodin, Bartolomějská 14, Praha 1
  • 1. prosince 2015, 8:00 – 16:00 hodin, Bartolomějská 14, Praha 1. 

Přihlašování na semináře probíhá za laskavé spolupráce s Policií ČR, Obvodním ředitelstvím Praha I, kterému tímto velice děkujeme.

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is a Joomla Security extension!